Години роботи:
Пн-Пт: 8:00 - 16:00
Сб.: 9:00 - 14:00
пр.Коцюбинського, 76
вул. Хмельницьке шосе, 92
Ви у
Вінниця
Вінниця
Код Найменування Матеріал Термін, дн. Ціна
8. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
11501 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) венозна кров 1 70
11502 Альбумін венозна кров 4 70
11503 Амілаза венозна кров 4 70
11504 Амілаза панкреатична (кількісний показник) венозна кров 4 70
11505 Аполіпопротеїн А1 (АРОА1) венозна кров 5 100
11506 Аполіпопротеїн В (АРОВ) венозна кров 5 100
11507 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) венозна кров 1 70
11508 Білірубін загальний венозна кров 1 70
11509 Білірубін прямий венозна кров 1 70
11510 Білок загальний венозна кров 1 70
11511 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) венозна кров 1 70
11512 Креатинін венозна кров 1 70
11551 Креатинін по сечі сеча 1 70
11543 Проба Реберга венозна кров, добова сеча 3 100
11513 Креатинкіназа венозна кров 3 70
11514 Калій венозна кров 4 70
11515 Кальцій венозна кров 1 70
11516 Кальцій іонізований венозна кров 4 120
11517 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) венозна кров 3 70
11518 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) венозна кров 1 70
11519 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) венозна кров 1 70
11520 Ліпаза венозна кров 5 90
11521 Лужна фосфатаза венозна кров 1 70
11522 Магній венозна кров 4 70
11540 Мідь венозна кров 4 170
11523 Натрій венозна кров 4 70
11538 Серомукоїди венозна кров 4 70
11524 Сечова кислота венозна кров 1 70
11544 Сечова кислота по сечі сеча 1 70
11525 Сечовина венозна кров 1 70
11545 Сечовина по сечі венозна кров 1 70
11526 Тригліцериди венозна кров 1 70
11527 Тимолова проба венозна кров 1 70
11528 Фосфор неорганічний венозна кров 4 70
11546 Фосфор по сечі сеча 4 70
11529 Хлор венозна кров 4 70
11530 Холестерин загальний венозна кров 1 70
11531 Церулоплазмін венозна кров 5 180
11532 Пакет № 8.1 «Ліпопротеїди фракційно» (Холестерин загальний, Тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) венозна кров 1 220
11533 Пакет № 8.2 «Печінкові проби» (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Білірубін фракційно, Білок загальний) венозна кров 1 380
11534 Пакет № 8.3 «Біохімія» (Глюкоза, Сечовина, Креатинін, Білок загальний, АСТ, АЛТ, Білірубін фракційно, Холестерин) венозна кров 1 440
11535 Пакет № 8.4 «Ниркові проби» (Креатинін, Сечовина, Сечова кислота) венозна кров 1 160
11539 Пакет № 8.6 «Білкові фракції (розширені)» венозна кров 4 160
11541 Пакет № 8.7 «Білірубін фракційно» венозна кров 1 120
11542 Пакет № 8.8 «Електроліти» (Калій, Натрій, Хлор) венозна кров 4 150
11537 Альфа-2-макроглобулін венозна кров 4 140
11536 Пакет № 8.5 «Білковий обмін» (Білок загальний, Альбумін, Глобуліни, Альбумінглобуліновий коефіцієнт) венозна кров 3 80
1
ua